Zdravlje predstavlja složen dinamički fenomen koji se može definirati na više načina - kao nedostatak bolesti, nedostatak nesposobnosti i poremećene funkcije, rezultatat harmoničnih odnosa sa okolinom, stanje ravnoteže na svim razinama, produkt odgovornog i zdravog načina života, uvjet ili neophodnost za obavljanje svakodnevnog života i potencijal za samoostvarenje. Mnoge od definicija zdravlja imaju osim medicinske i filozofsku, psihološku, socijalnu i ekonomsku dimenziju.

Jedna od najstarijih zabilježenih definicija zdravlja je definicija koju je dao Pindar: "Zdravlje predstavlja besprijekorno funkcioniranje ljudskog organizma." Ovakav koncept se oslanja na mehanicistički poimanje svijeta i uvažava isključivo biološku komponentu zdravlja, iz koje zatim slijedi i odgovarajuća metodologija pristupa u medicinskoj praksi.

Prema Fromu, zdrav čovjek je sposoban da radi i da voli, dok Freud ističe da onda kada se čovjek zapita postoji li smisao života, on postaje bolestan.